Utgangsposisjon:

 • Støtt opp motsatt hånd av siden som skal trenes på en benk eller annen forhøyning
 • Ryggen skal være strak
 • Grip manualen og hold den med et hammergrep
 • La armen henge strak ned mot gulvet mens du holder manualen

Utførelse:

 • Løft manualen opp til yttersiden av magen ved å føre albuen opp langs siden av kroppen og opp bak kroppen
 • La armen strekkes helt ut når du slipper manualen ned til utgangsposisjonen igjen

Øvelsen trener:

 • Primært
  • Rygg
 • Sekundært
  • Bakside skulder
  • Forside overarm

Navn muskulatur:

 • Primært
  • Latissimus dorsi
  • Teres major
 • Sekundært
  • Deltoideus (posterior)
  • Biceps brachii

Progresjon:

 • Standing Barbell Row

Alternativer:

 • Gentlemans Row
 • Standing Barbell Row

Regresjon:

 • Seated Cable Row