Utgangsposisjon:

  • Fest strikk eller i litt under brysthøyde.
  • Ta deretter tak i strikken, og still deg opp ved siden. Du skal stå ca èn armlengde unna slik at det ikke er noe slakke i strikken.

Utførelse:

  • «Hugg» deretter på til siden mens du holder i strikken – ha fokus på at bevegelsen utføres eksplosivt, men kontrollert.
  • Pass på at du ikke bruker overkroppen/armene for mye. Det meste av bevegelsen skal komme fra hoftene.

Øvelsen trener:

    • Rotasjon
  •  
   •  

Progresjon:

  • Økning av belastning

Alternativer:

  • Ingen

Regresjon:

  • Ingen