Effektiv fullkroppøvelse som virkelig får opp pulsen.

Tuck Jumps.