Hvordan Foamrolle

Foam rolling kan virke ganske selvforklarende – «du bare legger deg ned og… ruller»? Dessverre ikke. Det meste innenfor trening skal det være en bevisst og målrettet handling, og I med foam rolling ønsker vi å øke sirkulasjon, mobilitet og funksjon i et spesifikt område.  Noe som krever at du benytter nok tid og kraften