Utførelse:

  • Legg deg på siden, strake ben, med ene fot foran andre.
  • Sett albue/arm i bakken, og spenn kroppen opp for å gå inn i en sideplanke
  • Senk så kontrollert bekken mot bakken, uten å være nær.
  • Løft opp igjen til start posisjon, og gjenta for antall repetisjoner

Øvelsen trener:

  • Primært side, mage.

Progresjon:

  • Sett ben på en forhøyning for å større arbeidsområde.
  • Wood Choopers
  • Rolling Side Plank

Alternativer:

  • n/a

Regresjon:

  • Benytt albuen i bakken for å senke belasting