Man kan regne med å trene omtrent 1 time. Men dette vil variere ut i fra hvor mye hviletid man trenger i mellom øvelser og eventuelle mer individuelt spesifikke oppvarmingrutiner.