Dette programmet har ingen start- eller sluttdato, det er et kontinuerlig program som går over langsiktige makrosykluser (4-6 + måneder om gangen) med fokus på langsiktig og bærekraftig fremgang i muskel- og styrkeøkning.