Utgangsposisjon:

 • Start med å stille deg på alle fire på gulvet, hender plasseres ca rett under skuldre
 • «Skyv deg» oppover mot taket med armene, lag litt «pukkelrygg» og tenk at skulderbladene skal utover
 • Løft så knærne så vidt over bakken

Utførelse:

 • Hold posisjon beskrevet over, stram godt i magen
 • Gå små steg fremover med motsatt arm og ben (venstre arm og høyre ben beveger seg samtidig og motsatt)
 • Prøv å løfte og sette ned ben og arm samtidig
 • Føler du at du «mister spennet», sett knærne i bakken og finn posisjonen på nytt

Øvelsen trener:

 • Primært
  • Mage

Progresjon:

 • Lengre tid i luften, altså enda saktere bevegelse så arm/ben er i luften lengre
 • Lengre distanse

Alternativer:

 • Deadbug

Regresjon:

 • Birddog