Utgangsposisjon:

  • Start med å stille deg på alle fire på gulvet, hender plasseres ca rett under skuldre
  • «Skyv deg» oppover mot taket med armene, lag litt «pukkelrygg» og tenk at skulderbladene skal utover
  • Løft så knærne så vidt over bakken

Utførelse:

  • Hold posisjon beskrevet over, stram godt i magen
  • Gå små steg fremover med motsatt arm og ben (venstre arm og høyre ben beveger seg samtidig og motsatt)
  • Prøv å løfte og sette ned ben og arm samtidig
  • Føler du at du «mister spennet», sett knærne i bakken og finn posisjonen på nytt

Øvelsen trener:

  • Primært
    • Mage