MER PERSONLIG TRENING

Få klarer å yte maksimalt når man trener alene. Med en personlig trener (PT) oppdager du fort at du har mer «på lager», og at resultatene kommer raskere!
Med veiledning tilpasset deg på stedet, får du en langt raskere følelsen av mestring som vanskelig kan oppnås alene. Dette øker igjen motivasjon og fremgangen.