Utgangsposisjon:

 • Benytt en boks eller stepkasse
 • Om du benytter belastning, benytt to manualer, en i hver hånd eller en stang på ryggen.
 • Stå med strak poistur, nøytral rygg.

Utførelse:

 • Ta et steg opp på boks med det ene benet, samtidig som du lar det andre benet følge etter, på lik måte som å ta et steg i en trapp.
 • På toppen gjøre du samme bevegelse i motsatt rettning.

Øvelsen trener:

 • Primært
  • Sete
  • Forside lår
 • Sekundært
  • Legg
  • Rygg
  • Bakside lår (stabiliserings funksjon)

Navn muskulatur:

 • Primært
  • Gluteus maximus
  • Quadriceps
 • Sekundært
  • Gastrocnemius
  • Erektor spina
  • Hamstrings (stabiliserings funksjon)

Progresjon:

 • N/A

Alternativer:

 • Frontbøy
 • Goblet Squat
 • Safetybar Squat
 • Zercher Squats

Regresjon:

 • Hack Squat
 • Goblet Squat
 • Beinpress
 • Bulgarsk Utfall
 • Gående Utfall
 • Step-Ups