Fysiologisk Testing

Omfattende testing for de som ønsker å kartlegge sin fysiske kapasitet!

Idrettsmedisinske testlaboratorium ved Tønsberg Medisinske tilbyr testing av bla. VO2Max, laktatprofil og et bredt spekter av tester knyttet til styrke, spenst og hastighet. Testteamet består av dyktige og kompetente medarbeidere med bred erfaring.

De tester både mosjonister og idrettsutøvere med utgangspunkt i kundenes ønsker og behov.

Fysiologisk Testing

Vi leverer omfattende testing for de som ønsker å kartlegge sin fysiske kapasitet!

Vårt idrettsmedisinske testlaboratorium ved FOCUS treningssenter i Horten tilbyr testing av bla. VO2Max, laktatprofil og et bredt spekter av tester knyttet til styrke, spenst og hastighet. Testteamet består av dyktige og kompetente medarbeidere med bred erfaring.

Vi tester både mosjonister og idrettsutøvere med utgangspunkt i kundenes ønsker og behov.

Kondisjon og Utholdenhet

Testing av kondisjon og utholdenhet gjennomføres ved kartlegging og testing av utvalgte fysiske eller fysiologiske parametere under arbeid.

De viktigste testen herunder er VO2maks og Laktatprofilering.

VO2maks illustrerer maksimal mengde oksygen man er i stand til å levere til musklene ved anstrengende arbeid. Mens en laktatprofiltest brukes for å kartlegge fysiologisk respons ved ulike submaksimale arbeidsbelastninger, og kan si mye om din anaerobe terskel.

Disse testene er ofte avgjørende faktorer innen utholdenhetsidretter, og resultatene fra testing vil gi verdifull informasjon om effekten av trening, og generell helsetilstand.

 • Maksimalt Oksygenopptak (VO2Maks)

 • Laktatterskel (Melkesyre Terskel)

 • Maksimal Hjertefrekvens (Makspuls)

 • Intensitet-soner for trening

Kondisjon og Utholdenhet

Testing av kondisjon og utholdenhet gjennomføres ved kartlegging og testing av utvalgte fysiske eller fysiologiske parametere under arbeid.

De viktigste testen herunder er VO2maks og Laktatprofilering.

VO2maks illustrerer maksimal mengde oksygen man er i stand til å levere til musklene ved anstrengende arbeid. Mens en laktatprofiltest brukes for å kartlegge fysiologisk respons ved ulike submaksimale arbeidsbelastninger, og kan si mye om din anaerobe terskel.

Disse testene er ofte avgjørende faktorer innen utholdenhetsidretter, og resultatene fra testing vil gi verdifull informasjon om effekten av trening, og generell helsetilstand.

 • Maksimalt Oksygenopptak (VO2Maks)

 • Laktatterskel (Melkesyre Terskel)

 • Maksimal Hjertefrekvens (Makspuls)

 • Intensitet-soner for trening

Styrke og Power

Maksimal Styrke og Power kartlegger egenskapene du har for å produsere power/effekt (Watt), som er svært viktig for mange idrettslige prestasjoner. Kraftutviklingen din bestemmes av hvor sterk og rask muskulaturen din er, som også er nært tilknyttet blant annet spenst og hurtighet.

Spensttesten gjennomføres på en integrert kraftplattform i laboratoriet, mens maksimal styrke testes via utvalgte 1 RM styrketest(er).

Ved hjelp av dataene kan vi kartlegging kroppens evnen til å utvikle hurtighet og kraft, evaluerer teknikk og benytte kraft/hastighetskurven for å estimerer submaksimal belastning eller optimal treningsbelastning.

 • Maksimalt Styrke

 • Eksplosiv Styrke

 • Kraft og hastighets-analyse

 • Utholdende Styrke

Styrke og Power

Maksimal Styrke og Power kartlegger egenskapene du har for å produsere power/effekt (Watt), som er svært viktig for mange idrettslige prestasjoner. Kraftutviklingen din bestemmes av hvor sterk og rask muskulaturen din er, som også er nært tilknyttet blant annet spenst og hurtighet.

Spensttesten gjennomføres på en integrert kraftplattform i laboratoriet, mens maksimal styrke testes via utvalgte 1 RM styrketest(er).

Ved hjelp av dataene kan vi kartlegging kroppens evnen til å utvikle hurtighet og kraft, evaluerer teknikk og benytte kraft/hastighetskurven for å estimerer submaksimal belastning eller optimal treningsbelastning.

 • Maksimalt Styrke

 • Eksplosiv Styrke

 • Kraft og hastighets-analyse

 • Utholdende Styrke

Kroppsanalyse

En kroppsanalyse benytter forskjellige målepunker for å forteller oss hvor store mengde muskel og fett man har på kroppen sin, og er god refleksjon av fysisk helse. Gjentatte målinger gir også konkrete tall på om treningen og kostholdet man har er i samsvar med målsetningene sine.

Den første målingen gir oss nemlig et utgangspunkt, hvor de neste målingene vil vise utviklingen/endring av kroppssammensetning.

Har man klart å redusere fettprosenten sin? Økt i muskler eller kanskje klart begge deler? Gjentatte målinger vil vise hva som faktisk har skjedd og hvilke endringer som kan gjøres for videre fremgang.

Kroppsanalyse

En kroppsanalyse benytter forskjellige målepunker for å forteller oss hvor store mengde muskel og fett man har på kroppen sin, og er god refleksjon av fysisk helse. Gjentatte målinger gir også konkrete tall på om treningen og kostholdet man har er i samsvar med målsetningene sine.

Den første målingen gir oss nemlig et utgangspunkt, hvor de neste målingene vil vise utviklingen/endring av kroppssammensetning.

Har man klart å redusere fettprosenten sin? Økt i muskler eller kanskje klart begge deler? Gjentatte målinger vil vise hva som faktisk har skjedd og hvilke endringer som kan gjøres for videre fremgang.

Priser

 • VO2 MAX og makspuls løping:
  Pris: 1590 kr
 • Laktatprofil løping:
  Pris: 1590 kr
 • Laktatprofil, VO2 MAX og makspuls løping:
  Pris: 2590 kr
 • Full powerprofil spenst:
  Pris: 990 kr
 • Maksstyrke test:
  Pris: 990 kr
 • Kroppsanalyse:
  Pris: 990 kr
 • Andre sportsspesifikke tester:
  Skreddersys i hvert tilfelle til hva som er kravene i idretten.

Priser

 • VO2 MAX og makspuls løping:
  Pris: 1590 kr
 • Laktatprofil løping:
  Pris: 1590 kr
 • Laktatprofil, VO2 MAX og makspuls løping:
  Pris: 2590 kr
 • Full powerprofil spenst:
  Pris: 990 kr
 • Maksstyrke test:
  Pris: 990 kr
 • Kroppsanalyse:
  Pris: 990 kr
 • Andre sportsspesifikke tester:
  Skreddersys i hvert tilfelle til hva som er kravene i idretten.

Gjør dine svakheter til styrker!

Vil du vite mer om testing og ledige timer, send oss en melding under!