Vi kan håndtere mer hverdagslige plager, samt bidra med veiledning i behandlingsforløpet og henvisninger om dette skulle være nødvendig.

Online Coaching er dog best egnet for de uten store skader/plager. For dette vil en personlig time med fysioterapeut være bedre egnet.